Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 15. 6. 2023

23.05.2023 09:55

P O Z V Á N K A

 

na Členskou schůzi KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva, kterou

představenstvo KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva, svolává na den

 

15. června 2023 (čtvrtek) od 18:00 hodin,

 

která se bude konat v sušárně domu na adrese K. H. Máchy 4 v Bruntále.

 

     Prezence účastníků bude probíhat v době od 17:45 do 17:55 hodin v sušárně domu.

 

Program schůze:

 

1. Zahájení.

2. Volba mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Roční závěrka roku 2022.

4. Opravy v domě v roce 2023.

5. Diskuse.

6. Schválení usnesení z členské schůze BD.

7. Závěr.

 

Karel Pechanec

předseda představenstva

 

 

V Bruntále dne 22. května 2023.

 

Příloha: Pozvánka na členskou schůzi 20230615.pdf (145,9 kB)