Informace o nás

Obchodní firma: KAHYMA BRUNTÁL, bytové družstvo

Datum zápisu do OR 15. 5. 1998

Sídlo: 792 01 Bruntál, K. H. Máchy 1205/4

IČ: 25398105

Právní forma: bytové družstvo

Statutární orgán: představenstvo družstva

 

Hlavním náplní družstva je zabezpečování provozu domu č.p. 1205 na ulici K. H. Máchy v Bruntále a služeb spojených s bydlením:

přidělování bytů členům družstva, správu, provoz, údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace majetku družstva, zajišťování služeb poskytovaných s bydlením svých členů a užíváním společných částí domu, koordinaci a slaďování údržby a péči o jednotky jejich vlastníky tak, aby stav a vzhled domu byl zásadně jednotný, řešení sporů mezi vlastníky jednotek, popřípadě vlastníky a uživateli nebytových prostor, pokud řešení sporu nenáleží jinému.

 

Jménem představenstva jedná navenek předseda představenstva 

a místopředseda představenstva. 

Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, k podpisu předsedy se připojí podpisem i místopředseda představenstva.