KORKOVÁ TABULE V AULE DOMU

31.05.2016 10:15

Korková tabule, kterou jsem nainstaloval je pouze pro nájemníky tohoto družstva. Nájemníci zde mouhou zveřejnit papírovou formou jakékoliv upozornění, připomínku, vzkaz týkající se chodu družstva a samotného domu či jejich bytu. Je také možné, ale v omezené míře na formátu max. A5 po dobu dvou měsíců, nabídnout movité i nemovité věci k prodeji či darování. Na nabídce musí být uveden datum zveřejnění, jinak bude nabídka z tabule odstraněna i bez upozornění inzerenta. Bude-li, vyčerpána vymezená plocha možné inzerce v rámci korkové tabule, musí další následující inzerent buď počkat na uvolnění pozice, nebo může svou nabídku poslat domovníkovi na adresu tomaskozubek@seznam.cz, a poté bude inzerce zveřejněna na webu družstva a to na 1/2 roku. V případě neaktuálnosti inzerce (uskutečněný prodej, darování atd.), je inzerent povinnen inzrci sám odstranit z korkové tabule.

Případná reklama, může být uveřejněna pouze na webu družstva a to na dobu 1/2 roku.


Tabule neslouží pro jakoukoliv reklamu z venčí (reklamní letáky, vizitky, nabídky služeb atd.), ani pro sdělení a výzvy různých institucí (EXEKUTORSKÝ ÚŘAD, SOCIÁLNÍ ÚŘAD, PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ ÚŘAD, POLICIE ČR) atd.
Reklama, sdělení a výzvy tohoto charakteru budou odstraněny!!!

Vyjimkou jsou pouze upozornění ze strany dodavatelů el. energie, plynu, TS Bruntál - (kontejnery na komunální odpad).


Domovník T. Kozůbek