Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 13. 6. 2019

19.05.2019 18:42

P O Z V Á N K A

 

na Členskou schůzi KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva, kterou

představenstvo KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva, svolává na den

 

13. června 2019 (čtvrtek) od 18:00 hodin,

 

která se bude konat v sušárně domu na ul. K. H. Máchy 4 v Bruntále.

 

     Prezence účastníků bude probíhat v době od 17:45 do 17:55 hodin v sušárně domu.

 

Program schůze:

 

1. Zahájení.

2. Volba mandátové komise a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Roční závěrka roku 2018.

4. Opravy v domě v roce 2019 (podhledy na vstupu, dveře na střechu a další). 

5. Diskuse.

6. Schválení usnesení z členské schůze BD.

7. Závěr.

 

Po ukončení členské schůze se budou vyplácet přeplatky za služby spojené s bydlením za rok 2018.

 

 

Karel Pechanec

předseda představenstva

 

 

V Bruntále dne 16. května 2019.

 

Příloha: Pozvánka na členskou schůzi 20190613.pdf