Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 1.6.2017

14.05.2017 15:42

POZVÁNKA_1.6. 2017.DOC (30720)

P O Z V Á N K A

na „Členskou schůzi“ KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva.

 

Představenstvo KAHYMA BRUNTÁL, bytového družstva svolává na den

 

1. června 2017 (čtvrtek)

 

od 18.00 hodin členskou schůzi, která se bude konat v sušárně domu
na adrese K.H. Máchy 4, Bruntál.

 

     Prezence účastníků bude probíhat v době od 17.45 do 17.55 hodin v sušárně domu.

 

Program Členské schůze bytového družstva:

 

1. Zahájení.

2. Volba mandátové komise a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Roční uzávěrka roku 2016.

4. Opravy v domě v roce 2017.

5. Diskuse.

6. Schválení usnesení z členské schůze BD.

7. Závěr.

 

Po ukončení členské schůze se budou vyplácet přeplatky za služby spojené s bydlením za rok 2016.

 

 

 

Předseda představenstva

Karel Pechanec

 
 
 

V Bruntále dne 2. května 2017